Vladimír Zábranský

PRVNÍ CHODSKÁ

V ČEM JE VAŠE TAJEMSTVÍ ÚSPĚCHU?
Nevím, jestli se dá mluvit o úspěchu, ale v mém případě se snažím od začátku podnikání o jasnou a férovou komunikaci se všemi partnery a pak je to samozřejmě o cílevědomosti a určité míře pracovitosti. Nelze si myslet, že založím firmu a po 3 letech přestanu dělat, že to za mě zvládnou podřízení…

VAŠE MANAŽERSKÉ ZÁSADY?
Každý udělá chybu, je třeba se z ní poučit. Jen hlupák udělá stejnou chybu víckrát. Hlupáky ve firmě nechceme.

PROČ SE ZAPOJUJETE DO PROGRAMU MŮŽEŠ PODNIKAT?
Myslím, že je důležité, aby se ve školách propojila teorie s praxí a tomu mohou pomoci lidé, kteří nějakou dobu podnikají a znají věci z praxe.

CO BYSTE DOPORUČIL MLADÝM LIDEM, KTEŘÍ CHTĚJÍ USPĚT?
Promyslet si, co chci, zmapovat si trh, připravit si na papíru dobrý plán, čeho a jak chci dosáhnout. A taky přemýšlet o variantách, když se podnikání nebude vyvíjet, jak si představuji.  Pokud člověk nemá jasně zformulované myšlenky, dá se také uspět, ale je to mnohem těžší.