Libor Malý

Hearth.net

V ČEM JE VAŠE TAJEMSTVÍ ÚSPĚCHU?
Upřímně? V mých minulých životech. Tehdy jsem dělal co nejvíce užitečné věci pro co nejvíce lidí a proto v tomto životě mám prostě štěstí a věci se mi daří. Vědom si tohoto mechanismu, snažím se opět dělat co nejvíce užitečné věci pro co nejvíce lidí, aby i případný příští život byl případně šťastný.

VAŠE MANAŽERSKÉ ZÁSADY?
– Podnikání jako svobodná služba světu.
– Vidět ve všem dobré.
– Pomáhat světu i sobě skrze podnikání růst a rozvíjet se.
– Mít jasno v tom, co dělám, proč to dělám a kým se na trhu cítím být, jaká je moje strategie a jaké mám priority.
– Mít jasno v tom, za co je kdo zodpovědný a kdo co může rozhodnout.
– Za každých okolností ctít dané slovo a hledat win-win řešení.
– Respektovat situaci okolního světa a být si stále vědomý zodpovědnosti za finanční zdraví své firmy.
– Nabírat do firmy pokud možno jen slušné a čestné lidi s obrovským potenciálem růstu.
– Pomáhat lidem najít to, v čem jsou dobří, aby práce mohla být pro všechny (tedy i pro mě) radostí.
– Dohlížet důsledků svých rozhodnutí a vidět své podnikání ve své celistvosti (tedy ne jen jako honbu za ziskem).

PROČ SE ZAPOJUJETE DO PROGRAMU MŮŽEŠ PODNIKAT?
Protože cítím, že je to opravdu důležitá a potřebná činnost, předávat ty nejlepší zkušenosti nastupující generaci.

CO BYSTE DOPORUČIL MLADÝM LIDEM, KTEŘÍ CHTĚJÍ USPĚT?
Aby nehleděli především na svůj úspěch, ale aby dokázali cítit radost z toho, že se jim daří být pro svět opravdu něčím (= čímkoliv) užiteční. To je základ trvale udržitelného úspěchu a štěstí.