image/svg+xml O nás

Náš příběh

Myšlenka dělat něco užitečného pro studenty vznikla ve Zlíně. Na jaře roku 2012 se v Baťově institutu sešli zakladatelé programu u příležitosti promítání filmu s Baťovými pamětníky a následné besedy s místními podnikateli a studenty. Odkaz Tomáše Bati a jeho mladšího bratra Jana Antonína Bati byl tak výrazný, že se Pavel Komárek, Miroslav Hofman a Jaroslav Řasa zavázali, že i oni budou světu prospěšní. Tak vznikl vzdělávací program MŮŽEŠ PODNIKAT, do kterého zakladatelé postupně zvali další podnikatele a podnikatelky. První semináře pro studenty proběhly na podzim roku 2012 a program se začal pomalu rozbíhat. Ukázalo se, že o mezigenerační sdílení zkušeností je stále větší zájem ze strany škol i ze strany podnikatelů, kteří se do programu chtějí zapojit.

V červnu 2016 byl založen spolek MŮŽEŠ PODNIKAT, který je nezávislý a je financován členskými příspěvky a soukromými i firemními dárci.

Lidé

Na realizaci vzdělávacího programu MŮŽEŠ PODNIKAT se podílí stovky dobrovolníků v celém Česku: učitelé středních škol, podnikatelé, realizační tým, Výkonný výbor a Poradní sbor. Naše činnost vychází z osobní iniciativy a aktivity všech spolupracovníků a můžeme ji realizovat díky členským příspěvkům a finanční podpoře soukromých a firemních dárců.

Realizační tým

Mgr. Tereza Moravcová

ředitelka programu

+420 775 609 165

tereza.moravcova@muzespodnikat.cz

Jana Bugnerová

koordinátorka programu

+420 731 157 565

jana.bugnerova@muzespodnikat.cz

Mgr. Jana Králová

manažerka rozvoje programu

+420 733 198 370

jana.kralova@muzespodnikat.cz

Výkonný výbor

Miroslav Hofman

Tomáš Formánek

Ondřej Krátký

Poradní sbor

Poradní sbor je expertní skupina významných podnikatelů a filantropů, kteří se podílí svými zkušenostmi, radou nebo financemi na směrování programu MŮŽEŠ PODNIKAT. Poradní sbor stanovuje rámec, šíři, velikost a společenský význam programu MŮŽEŠ PODNIKAT.

Jan
Školník

Štěpánka
Duffková

Libor
Mertl

Antonín
Kokeš

Jan
Lát

Vít Horký

Vít
Horký

Podcasty MŮŽEŠ PODNIKAT

Poslechněte si podnikatelské příběhy řečníků