O nás

Jsme nezávislý a svobodný spolek podnikatelů s přesahem. Realizujeme vzdělávací program MŮŽEŠ PODNIKAT pro studenty středních a vyšších odborných škol. Naším cílem je inspirovat studenty k podnikavosti a podpořit je na jejich cestě k samostatnosti a nezávislosti. Chceme, aby mladí lidé byli aktivní a sebevědomí, aby ve svém životě realizovali své plány a sny, a měnili tak naši společnost k lepšímu. Jezdíme do škol a inspirujeme studenty svými podnikatelskými příběhy. Vzdělávací program MŮŽEŠ PODNIKAT realizujeme v celém Česku.

Náš příběh

Myšlenka dělat něco užitečného pro studenty vznikla ve Zlíně. Na jaře roku 2012 se v Baťově institutu sešli zakladatelé programu u příležitosti promítání filmu s Baťovými pamětníky a následné besedy s místními podnikateli a studenty. Odkaz Tomáše Bati a jeho mladšího bratra Jana Antonína Bati byl tak výrazný, že se Pavel Komárek, Miroslav Hofman a Jaroslav Řasa zavázali, že i oni budou světu prospěšní. Tak vznikl vzdělávací program MŮŽEŠ PODNIKAT, do kterého zakladatelé postupně zvali další podnikatele a podnikatelky. První semináře pro studenty proběhly na podzim roku 2012 a program se začal pomalu rozbíhat. Ukázalo se, že o mezigenerační sdílení zkušeností je stále větší zájem ze strany škol i ze strany podnikatelů, kteří se do programu chtějí zapojit. Od začátku programu prošlo semináři již více jak 29 000 studentů.
V červnu 2016 byl založen spolek MŮŽEŠ PODNIKAT, který je nezávislý a je financován soukromými i firemními dárci.

Lidé

Na realizaci vzdělávacího programu MŮŽEŠ PODNIKAT se podílí stovky dobrovolníků v celém Česku, učitelé středních škol, pracovní tým a výkonný výbor. Naše činnost vychází z osobní iniciativy a aktivity všech spolupracovníků a můžeme ji realizovat díky finanční podpoře soukromých a firemních dárců.

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2018
Výroční zpráva 2016/2017