Podpořte nás

MŮŽEŠ PODNIKAT je nezávislý a svobodný spolek, jehož činnost je financována soukromými a firemními dárci z celé České republiky. Všem za finanční podporu děkujeme.

 

Kontakt pro dárce a podporovatele

Tereza Podhorská
+420 775 609 165
tereza.podhorska@muzespodnikat.cz

Bankovní spojení: 275740390 / 0300 – ČSOB

MŮŽEŠ PODNIKAT, spolek
Nad Šutkou 540/14
182 00 Praha 8

IČ: 05192846

Cílem programu MŮŽEŠ PODNIKAT je inspirovat studenty příběhy podnikatelů a dodat jim odvahu na cestě ke svobodě, nezávislosti a samostatnosti.
Ve školním roce 2017/2018 prošlo našimi semináři víc jak 8 000 studentů.
Od roku 2012, kdy program vznikl, se seminářů účastnilo přes 29 000 studentů.


Přidejte se mezi dárce a podporovatele programu MŮŽEŠ PODNIKAT

Vzdělávací program MŮŽEŠ PODNIKAT realizujeme díky našim partnerům a dárcům, kteří program podporují. Finanční chod společnosti zajišťujeme prostřednictvím darů a finanční podpory soukromých společností nebo jednotlivců. Kromě finanční podpory máme další partnery, s kterými spolupracujeme různými způsoby (pro bono služby, výměna zkušeností) nebo na společných projektech.

Staňte se naším dárcem. Budeme rádi za vaší finanční podporu, ale také za vaše zkušenosti, schopnosti nebo jinou možnost podpory (prostory, tisk, zorganizování benefičního večera, koncertu apod.). Společně najdeme způsob spolupráce, který bude přínosný pro vás i pro nás. Kontaktujte nás, určitě se domluvíme.

Potřebujete potvrzení o daru? Napište nám a my vám rádi připravíme darovací smlouvu.

JAK NEJLÉPE VYUŽÍT POTVRZENÍ O DARU

  1. Fyzické osoby
    Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze za období leden-prosinec odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.
    Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.
  2. Právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)
    Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze nově za období leden-prosinec odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně.

Podrobnější informace naleznete v Zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.