Škola

Propojujeme vzdělání s praxí

Semináře pro studenty

Pro studenty středních odborných škol, gymnázií a vyšších odborných škol uspořádáme seminář na téma podnikavost a podnikání.

Přínos semináře

zajímavé příběhy podnikatelů

motivace a inspirace k podnikavosti

propojení výuky s praxí

přímý kontakt s podnikateli

odpovědi na otázky studentů

Realizace semináře

seminář uspořádáme u vás ve škole v době výuky – 90 minut

termín naplánujeme dle vašich potřeb

ideálně pro jednu až dvě třídy studentů

škola může objednat několik seminářů

realizace seminářů je zdarma

On-line semináře

V souvislosti s distanční výukou lze uspořádat seminář on-line.

seminář v délce 90 minut vedou dva podnikatelé

účastníci se mohou připojit odkudkoliv (domov, škola)

seminář je interaktivní, podnikatelé odpovídají na dotazy studentů

Seminář v hodnotě 5 500 Kč daruje spolek MŮŽEŠ PODNIKAT škole a studentům.

Reference učitelů

Dnes u nás vedli přednášku v rámci projektu „Můžeš podnikat“ dva podnikatele – pan Antonín Kokeš a pan Marek Veselý. Beseda s nimi byla velmi pozitivně hodnocena od studentů a i já sama jsem se přednášky zúčastnila, zaujala mne ve všech směrech,  moc se mi líbila a vím, že byla pro studenty ohromným přínosem.

vyučující

Obchodní akademie, Praha 6

Ve Vašich přednáškách oceňujeme pochopení lektorů pro mladé lidi, nadšení pro přednášená témata a aktivizaci žáků. Myslím, že spokojenost vyčtete i z reakcí žáků, jejichž odpovědní lístky přikládám. Doufám, že naše spolupráce bude pokračovat, protože Vámi nabízená témata patří k vybavení člověka žijícího v moderní společnosti.

vyučující

SPŠE a VOŠ Pardubice

Kontakt pro školy

Jana Bugnerová

+420 731 157 565

jana.bugnerova@muzespodnikat.cz

Podcasty MŮŽEŠ PODNIKAT

Poslechněte si podnikatelské příběhy řečníků