Škola

Propojujeme vzdělání s praxí

Semináře pro studenty

Pro studenty gymnázií, středních a vyšších odborných škol pořádáme semináře vedené podnikateli z praxe.
Naši řečníci motivují a inspirují studenty k vlastní seberealizaci a podnikavosti.

Formát semináře

Seminář vyučující zařazují do výuky odborných předmětů (Ekonomiky, Marketingu a managementu, Komunikace), projektové výuky, ZSV, kariérového poradenství, studentských firem a dalších předmětů jako zajímavou formu seznámení s podnikatelským prostředím, orientaci na trhu práce, motivaci ke studiu.

dva příběhy vyprávěné podnikateli

diskuze se studenty

Přínos semináře

zajímavé příběhy podnikatelů

motivace a inspirace k podnikavosti

propojení výuky s praxí

přímý kontakt s podnikateli

odpovědi na otázky studentů

motivace ke studiu a orientace na trhu práce

Realizace semináře

seminář uspořádáme u vás ve škole v době výuky – 90 minut

termín naplánujeme dle vašich potřeb

ideálně pro jednu až dvě třídy studentů

škola může objednat několik seminářů

realizace seminářů je zdarma

Seminář lze realizovat on-line

seminář v délce 90 minut vedou dva podnikatelé

účastníci se mohou připojit odkudkoliv (domov, škola)

seminář je interaktivní, podnikatelé odpovídají na dotazy studentů

Jak si objednat seminář zdarma

Pokud se zaregistrujete můžete ve svém účtu sledovat své objednávky a tvořit další nové objednávky bez opětovného vyplňování údajů školy. Objednání semináře lze provést i bez registrace.

Na každý seminář vytvořte vždy novou objednávku.

Seminář v hodnotě 5 500 Kč daruje spolek MŮŽEŠ PODNIKAT škole a studentům.

Nejprve se zaregistrujete a po přihlášení do účtu vytvoříte novou objednávku.

Reference učitelů

Studenti se seznámí s konkrétními osobami podnikatelů, s jejich osobním příběhem, zkušenostmi, radami. Veliký přínos vidím v závěrečné diskusi, kde se mohou studenti zeptat na to, co je konkrétně zajímá z oblasti podnikání. Vždy vnímáno velice pozitivně.

vyučující

VOŠ, SPŠ automobilní a technická, České Budějovice

Semináře na naší škole máme opakovaně. Máme s nimi dobré zkušenosti – předávání zkušeností lidí z praxe, motivace k podnikání, příklady osobních cest k úspěšnému podnikání, povzbuzení k vlastnímu podnikání, rozptýlení obav.

vyučující

Obchodní akademie, Kolín

Kontakt pro školy

Jana Bugnerová

+420 731 157 565

jana.bugnerova@muzespodnikat.cz

Podcasty MŮŽEŠ PODNIKAT

Poslechněte si podnikatelské příběhy řečníků