Škola

Propojujeme vzdělání s praxí

Semináře pro studenty

Pro studenty středních odborných škol, gymnázií a vyšších odborných škol uspořádáme seminář na téma podnikavost a podnikání.

Přínos semináře

zajímavé příběhy podnikatelů

motivace a inspirace k podnikavosti

propojení výuky s praxí

přímý kontakt s podnikateli

odpovědi na otázky studentů

Realizace semináře

seminář uspořádáme u vás ve škole v době výuky – 90 minut

termín naplánujeme dle vašich potřeb

ideálně pro jednu až dvě třídy studentů

škola může objednat několik seminářů

realizace seminářů je zdarma

On-line semináře

V souvislosti s distanční výukou lze uspořádat seminář on-line.

seminář v délce 90 minut vedou dva podnikatelé

účastníci se mohou připojit odkudkoliv (domov, škola)

seminář je interaktivní, podnikatelé odpovídají na dotazy studentů

Seminář v hodnotě 5 500 Kč daruje spolek MŮŽEŠ PODNIKAT škole a studentům.

Reference učitelů

Studenti se seznámí s konkrétními osobami podnikatelů, s jejich osobním příběhem, zkušenostmi, radami. Veliký přínos vidím v závěrečné diskusi, kde se mohou studenti zeptat na to, co je konkrétně zajímá z oblasti podnikání. Vždy vnímáno velice pozitivně.

vyučující

VOŠ, SPŠ automobilní a technická, České Budějovice

Semináře na naší škole máme opakovaně. Máme s nimi dobré zkušenosti – předávání zkušeností lidí z praxe, motivace k podnikání, příklady osobních cest k úspěšnému podnikání, povzbuzení k vlastnímu podnikání, rozptýlení obav.

vyučující

Obchodní akademie, Kolín

Kontakt pro školy

Jana Bugnerová

+420 731 157 565

jana.bugnerova@muzespodnikat.cz

Podcasty MŮŽEŠ PODNIKAT

Poslechněte si podnikatelské příběhy řečníků