Škola

Propojujeme vzdělání s praxí

Reference učitelů

Požádali jsme učitele škol, aby nám odpověděli na tři otázky, které se týkají uskutečněných seminářů s našimi řečníky.

SPŠE Praha 10, V Úžlabině 320, Praha 10

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Praktické zkušenosti přednášejících, odpovědi na otázky studentů, rizika a přínosy podnikání, jak s podnikáním začít, co je pro podnikání důležité.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

Do předmětu ekonomika, podnikání je součástí TP.

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

Ano

Obchodní akademie, Kutnohorská 41, Kolín

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Skvělá prezentace, inspirativní pro studenty.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

Předmět Finanční gramotnost.

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

Ano

Obchodní akademie, Kutnohorská 41, Kolín

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Např. z dnešního semináře otázku vnitřní motivace, odkaz na zajímavou literaturu k osobnostnímu rozvoji.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

Velmi dobře. Učím ekonomické předměty, kde samozřejmě probíráme podnikání, osobnost podnikatele, atd., takže je teorie díky tomuto projektu obohacena praxí, konkrétními podnikateli a jejich zkušenostmi.

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

Ano

Obchodní akademie, Kutnohorská 41, Kolín

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Aktivita žáků a rostoucí zájem o probírané téma. Skvělé zapojení posluchačů do přednášky.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

Seminář zapadá do předmětu Ekonomika, kde probíráme jednotlivé formy podnikání.

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

Určitě ano.

Obchodní akademie, Kutnohorská 41, Kolín

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Semináře na naší škole máme opakovaně. Máme s nimi dobré zkušenosti – předávání zkušeností lidí z praxe, motivace k podnikání, příklady osobních cest k úspěšnému podnikání, povzbuzení k vlastnímu podnikání, rozptýlení obav.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

Jsme škola s ekonomickým zaměřením – propojení s celou řadou předmětů – ekonomika, finanční gramotnost, účetnictví, marketing…

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

Ano, nejlépe ostatních středním školám.

VOŠ, SPŠ automobilní a technická, Skuherského 1274/3, České Budějovice

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Je to můj první seminář tohoto typu a proto nemohu srovnávat.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

V rámci předmětu ekonomie plně.

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

ANO

VOŠ, SPŠ automobilní a technická, Skuherského 1274/3, České Budějovice

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Studenti se seznámí s konkrétními osobami podnikatelů, s jejich osobním příběhem, zkušenostmi, radami. Veliký přínos vidím v závěrečné diskusi, kde se mohou studenti zeptat na to, co je konkrétně zajímá z oblasti podnikání. Vždy vnímáno velice pozitivně.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

Téma podnikání, ať už v podobě živnosti či obchodní společnosti je náplň ŠVP u všech oborů napříč studiem.

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

Určitě ano. Na základě mého doporučení se seminář koná i na ostatních budovách školy.

OA Kubelíkova 37, Praha 3

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Žáci slyšeli, že podnikání není jen o vydělávání milionů korun, ale že je to vlastně seberealizace, posílení sebedůvěry atd.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

V prvním ročníku je jedna probíraná látka podnikání a na tu navazují další témata jako je například finanční trh, marketing, prodejní činnost atd. My zde hovoříme hlavně o teorii. Na semináři slyšeli příklady z praxe.

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

Ano, určitě. Děkuji panu Voráčovi a panu Homolovi za poutavé vyprávění.

Plzeňská obchodní akademie, s. r. o., Politických vězňů 5, Plzeň

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Žáci jsou po absolvování semináře více motivovaní ke studiu.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

Seminář přesně navazuje na teoretické hodiny v předmětu účetnictví a ekonomiky.

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

Určitě bych doporučila dalším středním školám.

Střední škola podnikatelská a VOŠ s.r.o., Nám. T. G. Masaryka 2433, Zlín

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Příklady z praxe, podané touto formou jsou super.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

Do předmětu ekonomika.

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

Ano

Hotelová škola, Obchodní akademie a SPŠ, Benešovo nám. 1, Teplice

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Velmi se mi líbil důraz na férovost v podnikání a diskuze ohledně smyslu podnikání.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

Podnikání a podniková ekonomika jsou hlavní zaměření naší školy.

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

Ano, všem středním školám. Nejde ani tak o zaměření školy, ale o možnost uplatnění a životní postoj.

Střední škola automobilní a informatiky, Weilova 4, Praha 10 - Hostivař

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Seminář byl velice inspirativní, osobní kontakt s lidmi, kteří mají pozitivní mindset je neocenitelný.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

Motivuje studenty na sobě pracovat a věnovat se tomu, co je baví a zároveň vytvářet hodnoty pro ostatní.

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

Určitě ano

SZeŠ, Mendelova 131, Benešov

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Seminář hodnotím velmi kladně a věřím, že pro některé studenty bude přínosem, že se nemusí bát začít podnikat.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

Seminář proběhl v rámci předmětů Dotace a podnikání a Marketing.

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

Určitě a budeme rádi, když v příštím roce seminář znovu zrealizujeme.

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, Komenského 16/5, Vyškov

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Dobrá inspirace.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

Spadá do ŠVP.

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

Ano

Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o., Hlavní 101, Opava - Kylešovice

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Inspirace studentů, osobní přístup řečníků, atd.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

Zapadá do výuky Ekonomiky a Marketingu.

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

Ano doporučila ve školách s podobným zaměřením.

Mendelova střední škola, Dukelská 350, Nový Jičín

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Skvělou.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

Do předmětu JA/FIF zapadá skvěle, tyto předměty jsou o podnikání.

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

Ano

Obchodní akademie, Kotlářská 9, Brno

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Velmi se mi seminář líbil a také žákům, rádi bychom ve spolupráci pokračovali.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

Seminář je vhodný jak do cvičných firem ve třetím ročníku oboru obchodní akademie, tak i do prvního ročníku v předmětu ekonomika, do oblasti podnikání.

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

Seminář jsem doporučila učitelům jak na naší střední škole i na vyšší odborné, kde jsem předala kontakty střední škole, tak i vyšší odborné škole.

Gymnázium, Studentská 11/1198, Havířov

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Bylo to naše třetí setkání s podnikateli. Vždy jsme nadšeni, žákům to přináší zamyšlení nad sebou, svými možnostmi apod.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

Vyučují ZSV a Ekonomicko-marketingový seminář, setkání zapadá do témat Podnikání, Marketing.

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

Určitě!

VOŠ mezinárodního obchodu a OA, Horní náměstí 15, Jablonec nad Nisou

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Pan Dědek, pan Kindl, pan Bláha, paní Hrubošová. Především pan Dědek a pan Kindl zaujali studenty naprosto excelentně!

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

Je součástí našeho ŠVP.

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

Určitě Ano

Obchodní akademie, Palackého 18, Prostějov

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Již několik let s Vámi spolupracujeme, přednášky jsou vždy velmi zajímavé, lektoři velice příjemní a žáci hodnotí kladně.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

Ve třetím ročníku máme předmět základy podnikání.

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

Určitě ano

VOŠ a SPŠE, Božetěchova 3, Olomouc

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Výborná zkušenost: inspirativní, poučný, zajímavý seminář.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

Učím: ekonomiku, účetnictví a daně. Ale především interní praxi – fiktivní firmu. Zde si studenti VOŠ zakládají své vlastní fiktivní firmy. Přesně tedy seminář zapadá do tohoto předmětu.

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

Určitě

Gymnázium, Čs. dobrovolců 11, Teplice

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Naprosto úžasný zážitek pro mě i studenty, při sdílení životních příběhů odborníků z praxe. Aktivní zapojení studentů do diskuse a otázky na přednášející.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

Výborně zapadá do výuky ekonomického semináře.

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

Určitě

Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Studentská 166, Poděbrady

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Studenti začínají uvažovat jinak o podnikání, několik z nich dokonce podnikat začalo.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

Je v souladu s ŠVP školy (předmět Základy společenských věd, téma Ekonomie a ekonomika).

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

Rozhodně ano

Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, T. G. Masaryka 47, Svitavy

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Žáci byli aktivní, ptali se i v následující hodině. Rozhodně jim prospělo slyšet příběhy z praxe. Ale je to spíš otázka na reflexi v odborné hodině.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

Vzhledem k tomu, že náš obor je obchodní akademie, tak na 100%.

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

Ano, pro ekonomicky zaměřené školy, ale i další odborné školy, příp. gymnázia. Prezentaci pana Havlíčka bych doporučila i v rámci jiného tématu, nejen o podnikání. Ale celkově o aktivní přístup člověka k sobě, k okolí, k práci a hodnotám.

Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Výbornou. Cíl workshopů inspirovat studenty k podnikání, zamyšlení nad svou akceschopností, podnikavosti, kreativitou… je také velmi přínosné.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

Zařadila jsem ho do výuky seminářů Seminář z ekonomie a Současný svět pro maturanty, kteří si budou volit svou cestu na VŠ,. Cílem obou seminářů je „student by se měl rozhlédnout po světě za zdmi našeho ústavu“, měli bychom naši výuku více propojit s praxí.

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

Určitě ho doporučuji všem učitelům, které téma světa podnikání, výchovu k podnikavosti chtějí začlenit do svých hodin. Moc děkuji za tuto akci.

Střední zemědělská škola, Sadová 1234, Čáslav

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Toto byl můj první seminář Můžeš podnikat. Velice se mi líbil a i zpětný rozbor se žáky byl pro mě přínosný. S názory řečníků jsem plně souhlasila a byla jsem ráda, že stejné informace, které dětem předávám, slyší i od někoho jiného. Nižší ročníky přednáška opravdu inspirovala. Pro starší ročníky to bylo spíše opakování. Na většinu žáků působila přednáška motivačně, a věřím, že jim motivace jít si za svým cílem dlouho vydrží. Budu se snažit, aby tuto motivaci neztratili. Ráda bych vás požádala o zopakování celé akce příští rok.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

Seminář vhodně doplňoval moji výuku. Učím předměty Ekonomie, Marketing, Management, ICT a Projektovou výuku. Nejvíce seminář zapadá do předmětu Projektová výuka, ve kterém mají studenti možnost pod mým vedením založit si reálnou firmu a 10 měsíců (během 3. ročníku) podnikat. S tímto projektem jsem začala loni. Letos tedy máme druhou firmu, kde si vše řídí studenti a já jen mentoruji. Ve druhém ročníku, v tomto předmětu, se učíme teorii projektového řízení, realizujeme menší projekty, ale např. se učíme i timemanagement, psychologii komunikace, teorii rolí, různé manažerské techniky, a jiné. Seminář tak vhodně doplňoval moji výuku, kterou mám na této škole možnost učit i teoreticky, i prakticky.

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

Rozhodně ano

Gymnázium, Letná 263, Mimoň

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Mnoho dobrých rad k podnikání.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

Studentská firma- občanské dovednosti

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

Ano

VOŠ a Střední škola, s. r. o., Emy Destinové 395, České Budějovice

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Semináře jsem se zúčastnila spolu s žáky 3. ročníku. Jejich ohlasy mi ukázaly, že semináře mají smysl. Podnikatelé působili uvolněně a také se snažili naladit na vlnu dospívajících žáků, což velmi oceňuji. Určitě budu ráda také za spolupráci do budoucna.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

Seminář proběhl v rámci předmětu „Fiktivní firmy“. S žáky se na založení firmy chystáme. Myslím si, že jim seminář pomohl k tomu, aby pochopili, že můžou dokázat spousty věcí, ale musí se rozhodnout a jít si za tím, co doopravdy chtějí, i když to mnohdy nemusí být jednoduchá cesta.

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

Určitě bych jej doporučila nejen ekonomicky zaměřeným školám. Důležité je podle mě nadšení pro věc.

Střední průmyslová škola dopravní, a.s., Moravská 3/965, Praha 2

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Inspirativní povídání úspěšných podnikatelů o jejich cestě k podnikání.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

Učím obor Podnikání, kterému se semináře skvěle hodí. V rámci ekonomiky se problematice podnikání věnujeme, zapojení odborníků z práce je vždy vítané.

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

Ano, kolegům. Seminář se hodí i do občanské nauky.

Soukromá obchodní akademie Sokolov s.r.o., Hornická 1569, Sokolov

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Určitě se studenti zamysleli nad svojí budoucností. Co by je mohlo bavit, k čemu tíhnou apod. Po semináři jsme ještě diskutovali a vyžádali si další „seminář“ o mé vlastní zkušenosti. Nejen podnikatelské, ale i v roli zaměstnance.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

Zapadá do výuky Ekonomiky, Marketingu a managementu, Komunikace. Byla to vlastně součást tzv. kariérového poradenství.

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

Ano

Anglo-německá obchodní akademie a.s., Bělohorská 182/171, Praha 6

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Krásné a motivující životní příběhy přednášejících.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

Zapadá do všech mých vyučovaných předmětů- ekonomie, finance, marketing a management.

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

Ano určitě

Za zpětnou vazbu všem učitelům děkujeme.

Kontakt

Jana Bugnerová

+420 731 157 569

jana.bugnerova@muzespodnikat.cz

Podcasty MŮŽEŠ PODNIKAT

Poslechněte si podnikatelské příběhy řečníků