Zpracování osobních údajů

Vyplnění kontaktního či objednávkového formuláře nebo přihlášení k odběru newsletteru na těchto webových stránkách vyžaduje, abyste se seznámil(a) s následujícími zásadami ochrany Vašich osobních údajů:

 1. Tímto udělujete souhlas spolku MŮŽEŠ PODNIKAT, se sídlem Nad Šutkou 540/14, 182 00 Praha 8- Kobylisy, IČ: 05192846, (dále jen „Spolek“), zapsaném ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 66123 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen GDPR – zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • e-mail
  • telefonní číslo
 2. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem zasílání informačních zpráv, newsletteru a komunikace s Vámi vůbec. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po nezbytně nutnou dobu, obvykle dokud nám neoznámíte své rozhodnutí údaje vymazat nebo nezrušíte svůj souhlas se zasíláním našeho newsletteru.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti, které najdete na stránce s kontakty.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, konkrétně osobami uvedenými na této stránce, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  1. Poskytovatel softwaru pro zpracování zasílání newsletteru MailChimp.
  2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době náš spolek nevyužívá.
  3. Správce webu muzespodnikat.cz.
 5. Prosíme, vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Podcasty MŮŽEŠ PODNIKAT

Poslechněte si podnikatelské příběhy řečníků