Michal Novák

Bandzone

V ČEM JE VAŠE TAJEMSTVÍ ÚSPĚCHU?
Dát si dobrý záměr, být trpělivý v jeho dosažení a nejednat nikdy impulsivně a zbrkle.

VAŠE MANAŽERSKÉ ZÁSADY?
Každý zaměstnanec ve firmě musí být minimálně tak spokojený a šťastný jako majitel. Vždy říkat absolutní pravdu. Nevytvářet si domněnky ani následné předsudky.

PROČ SE ZAPOJUJETE DO PROGRAMU MŮŽEŠ PODNIKAT?
Protože chci mezi mladé lidi šířit naději, že podnikat může téměř kdokoliv a to mnohem snadněji, než si mnoho z nich myslí. Sám bych byl nyní pravděpodobně mnohem dál, kdybych na střední absolvoval takovou přednášku.

CO BYSTE DOPORUČIL MLADÝM LIDEM, KTEŘÍ CHTĚJÍ USPĚT?
Naslouchat lidem kolem sebe. Snažit se trávit co nejvíc času v blízkosti těch úspěšných a inspirativních a naopak vyhýbat se neúspěšným a negativně smýšlejícím. Hodně se vzdělávat a číst. Pracovat na svých limitech a to zejména těch psychických. Nikdy neopustit ty činnosti, při kterých zapomínají na čas.