Martin Vohánka

EUROWAG

V čem je Vaše tajemství úspěchu?
Vědomí smyslu podnikání.

Vaše manažerské zásady?
Upřímnost vůči sám sobě, pracovitost / vytrvalost, kontinuální učení, touha zlepšovat se / ambicióznost, integrita / slušnost.

Proč se zapojujete do programu MŮŽEŠ PODNIKAT?
Přednáším mnoho let s podobným obsahem na VŠE. Vím, že dopad na studenty středních škol může být ještě větší, zejména ve smyslu hodnotového formování v tomto věku. Přednášky v severních Čechách, kde jsem se narodil a začínal podnikat, dávají o to větší smysl. Jedná se o region s pohnutou historií i současností a příběhy a zkušenosti úspěšného rodáka mohou být pro mnohé inspirací a nadějí.

Co byste doporučil mladým lidem, kteří chtějí uspět?
Nebát se a nekrást. A tedy začít s podnikáním, i když více nevím, než vím a současně nevzdávat naslouchání vnitřnímu hlasu, co je dobré a co zlé.