Petr Pilin

iPodnik

V ČEM JE VAŠE TAJEMSTVÍ ÚSPĚCHU?
Ve vůli vytrvat, překonat překážky. Zákazníkům naslouchat a poskytovat takové služby, které jsou skutečně potřeba.

VAŠE MANAŽERSKÉ ZÁSADY?
Vždy hledat řešení a podporovat kolegy v jejich osobním růstu. Vést jak jednotlivce, tak tým k vyšší produktivitě a orientaci na zákazníka.

PROČ SE ZAPOJUJETE DO PROGRAMU MŮŽEŠ PODNIKAT?
Protože věřím, že podnikatelé tvoří stabilní základ zdravé ekonomiky a protože chci, prostřednictvím své zkušenosti, pomoci ostatním v realizaci jejich byznysu.

CO BYSTE DOPORUČIL MLADÝM LIDEM, KTEŘÍ CHTĚJÍ USPĚT?
V první řadě začít pracovat na sobě, na změně sebe sama a tvrdě si jít za svými cíli, bez ohledu na to, jaké nároky to vytvoří na stávající životní situaci.