Vilém Vrbický

3DTech

V ČEM JE VAŠE TAJEMSTVÍ ÚSPĚCHU?
Domnívám se, že ve sveřepé víře v úspěch projektu od začátku, ve víře, že naše služby pomohou zákazníkům a v dlouhodobé snaze vycházet zákazníkům vstříc i nad rámec našich deklarovaných služeb.

VAŠE MANAŽERSKÉ ZÁSADY?
Pravdomluvnost, rovné jednání, lpění na plnění úkolů do konce, včasné odkrývání a přiznání chyb.

PROČ SE ZAPOJUJETE DO PROGRAMU MŮŽEŠ PODNIKAT?
Rád bych předal své zkušenosti – z budování podniku i z jeho rozvoje – spolu s chybami, které jsem udělal a z kterých jsem se poučil (= nejsme všichni dokonalí, důležité je chápat a správně vyhodnotit zpětnou vazbu).

CO BYSTE DOPORUČIL MLADÝM LIDEM, KTEŘÍ CHTĚJÍ USPĚT?
V tom, pro co se nadchnou, je třeba vytrvat. Nesmí se nechat odradit prvním (či prvními) neúspěchy. Pokud tomu SKUTEČNĚ věří, pak jsou jen dvě možnosti – úspěch, nebo poznání, že ne všechny projekty mohou úspěchem skončit (trh, doba, konkurence) – nicméně i tento stav přinese hlubokou zkušenost a ověření si vlastních možností a předpokladů (tedy opět – úspěch).