Podnikatel

Inspirujeme studenty k podnikavosti

Luděk Pfeifer

= v programu od: 1. 11. 2015

= oslovených studentů: 527

= absolvovaných seminářů: 9

Čtyři otázky a odpovědi:

V čem je Vaše tajemství úspěchu?

Každý úspěch je stůl stojící na čtyřech nohách: talentu, motivaci, nadhledu a štěstí. Pokud je jedna z těchto „nohou“ kratší, ztrácí stůl stabilitu – a úspěch dlouhodobost.
Měl jsem (a snad ještě mám) talent získávat lidi pro nápady a vize. Měl jsem motivaci vybudovat firmu, s jejich počtem rostla chuť. Dneska chci především, aby firmy, pod jejichž brandem jsem podepsaný, měly na trhu dobrý zvuk. Nikdy jsem sebe (a – bohudíky – nic a nikoho) nebral moc vážně. A to hlavní? To je štěstí na lidi. V pravých a zlomových okamžicích jsem poznal, že potkávám lidi, s kterými přichází Budoucnost.

Vaše manažerské zásady?

Pomoci k úspěchu ostatním. Poznat a pomoci rozvinout jejich talent, motivaci, nadhled a schopnost jít štěstí naproti.

Proč se zapojujete do programu MŮŽEŠ PODNIKAT?

Podnikání považuju za obdivuhodný životní postoj, životní filosofii. Podnikání dává lidem svobodu – ale chce za ni odpovědnost. Podnikání generuje hodnoty, provokuje pokrok, inspiruje lidi. Přitom ale podnikání není žádné velké mystérium – v zásadě je to jednoduché řemeslo, které chce trochu odvahy. Tuhle odvahu chci v mladých lidech podpořit.
V programu „Můžeš podnikat“ chci mladé lidi taky naučit rozeznat podnikatele od podnikavců, byznys od veksláctví, oddanost zákazníkovi od hrabivosti.

Co byste doporučil(a) mladým lidem, kteří chtějí uspět?

Dělejte, co vás baví. Vyučte se u Mistrů. Nebojte se riskovat. Nebojte se chybovat. Nevzdávejte, vytrvejte.

Zpětná vazba ze seminářů řečníka

Podcasty MŮŽEŠ PODNIKAT

Poslechněte si podnikatelské příběhy řečníků