Jakub Baxa

Business for Breakfast Jižní Čechy
V čem je Vaše tajemství úspěchu?
Nemám žádné tajemství, jenom se držím prověřených principů, které prostě fungovaly a fungovat vždy budou. Jednou z nich je pravidelné posilování vlastní emoční inteligence, kam patří například umění sám sebe motivovat do akce. Pravidelně si stanovuji cíle a kontroluji svůj postup. Vždy hledám nejjednodušší a nejefektivnější řešení. Velmi důležité je umět jednat s lidmi, poslouchat, co říkají, snažit se jim pomoci a umět se obklopit těmi, kteří mají výsledky a jsou z mého pohledu úspěšní. S takovými lidmi pak buduji dlouhodobé obchodní i osobní vztahy. Díky tomu se cítím dobře a mám klid.

Vaše manažerské zásady?

Každý den plánuji co budu dělat ten následující. Vždy si určím nejdůležitější úkoly dne a těm věnuji svou maximální pozornost. To ostatní počká. Dále se pravidelně vracím ke svým cílům a kontroluji, zda jdu správným směrem. Pokud ne, znovu se zastavím, nakreslím si myšlenkovou mapu a upravím svůj postup.


Proč se zapojujete do programu MŮŽEŠ PODNIKAT?
Tento projekt se mi líbí z toho důvodu, že mohu předat mladým lidem zkušenosti a informace, ke kterým by se jinak těžko dostávali, nebo by za ně museli draze platit. Vím, že kdybych byl dnes na jejich místě, sám bych byl za takové informace velmi vděčný a značně by to urychlilo dosahování mých životních cílů.

Co byste doporučil mladým lidem, kteří chtějí uspět?
Učit se od nejlepších, jít do akce a nevzdávat se.