Informace pro školy

Propojujeme vzdělání  s praxí

Reference učitelů

Požádali jsme učitele škol, aby nám odpověděli na tři otázky, které se týkají uskutečněných seminářů s našimi řečníky.

Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Žáci byli nadšeni, seminář se opravdu vydařil.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

Jsme obchodní akademie, takže seminář byl velmi vhodný.

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

Určitě ANO

ACADEMIA MERCURII

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Žáci si odnášejí zajímavé postřehy z profesního života přednášejících.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

Ekonomické lyceum je o podnikání a ekonomice, takže přednášky do výuky zapadají.

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

Doporučil.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Beseda se studenty byla velmi přínosná. Především sdílení vlastních zkušeností je zajímavé.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

Zařazeno do předmětu Ekonomika.

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

Ano

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského Ostrava

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Seznámení žáků s podnikáním a velmi přínosná byla diskuse, kdy žáci dostali odpovědi na své zvídavé otázky.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

Zrovna probíráme téma podnikání, právní formy, výhody a nevýhody, takže dostali odpovědi na to, co je zajímá.

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

ano

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Zvýšený zájem žáků o téma podnikání.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

Předcházel probíranému tématu Podnikání.

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

Ano.

Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště, s. r. o.

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Seminář byl interaktivní, protkán osobními příběhy a zkušenostmi, žáky zaujal.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

Jednalo se o žáky oboru Podnikání, tudíž tématicky skvělé.

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

Ano jistě.

Střední odborná škola logistických služeb

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Pozitivní motivace studentů skrze sdílené zkušenosti.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

Pohled na teorii z praxe.

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

Rozhodně ano.

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Seminář se mi velmi líbil, řečníci podali problematiku zajímavou a přístupnou formou, která žáky zaujala, propojili teorii se svým osobním příběhem.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

Zapadá do výuky předmětu Základy společenských věd, který se mimo jiné zabývá ekonomikou. Rovněž pak je seminář úzce spjat s kariérovým poradenstvím, kterému se u nás ve škole věnujeme.

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

Jednoznačně ano.

SŠP Krnov, p.o.

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Seminář se nám velmi osvědčil. Pro naše studenty je velmi motivující a inspirující. Touto cestou bych chtěla poděkovat za tuto možnost a profesionální přístup a vystupování všech podnikatelů.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

Máme obor Podnikání.

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

Určitě všem školám.

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Rumburk

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Každá praktická ukázka je přínosem. Hlavně pro žáky to znamená také zpestření výuky.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

Zapadá dobře – v rámci kapitoly o podnikání.

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

ANO

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Vynikající projekt, seminář byl nesmírně zajímavý a pro žáky poučný. Líbila se mně jak úvodní část, ve které podnikatelé žáky seznámili se začátky a vývojem svého podnikání, tak druhá část, ve které mohli žáci podnikatelům klást dotazy. Těch bylo opravdu hodně, protože žáky jejich povídání zaujalo a chtěli se dozvědět co nejvíce.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

Určitě, jsme odborná škola ekonomického zaměření, navíc v rámci volitelných předmětů vyučujeme předměty jako Studentská firma, Podnikání a daňová soustava nebo Podnikání v praxi.

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

Vynikající seminář pro všechny školy typu obchodní akademie, ekonomické lyceum, ale nebála bych se realizovat i na gymnáziích.

Gymnázium Mikuláše Koperníka, p.o., Bílovec

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Vždy naprosto profesionální přístup řečníků, zájem studentů, velmi pozitivní zpětná vazba ze strany studentů.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

V předmětu svět práce řešíme i problematiku podnikání, je velice přínosné přivést studentům někoho z praxe.

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

Všem středním školám v rámci kariérového poradenství.

Střední odborná škola Luhačovice

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Žáci projevili zájem o nastartování vlastního podnikání, motivace žáků k budoucí profesi.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

Využití v předmětech – marketing, management, ekonomika, informatika.

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

Ano, všem maturitním i učebním oborům.

SŠAI Praha Hostivař

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Setkání studentů s lidmi z praxe a jejich bohatými zkušenostmi.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

Téma souvisí s výukou předmětu Finance – osobní a rodinné finance.

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

Určitě ano, setkání teorie s praxí je vítané.

SŠNO Bystřice pod Hostýnem

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Výborný seminář, pro žáky velmi zajímavé a přínosné.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

Výuka EKO – podnikání dle ŠVP.

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

Určitě.

VOŠ a SPŠE F. Křižíka

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Po semináři bývá obvykle několik žáků velmi nadšených a je to pro ně výborná inspirace.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

Souvisí s učivem v předmětu Ekonomika.

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

Určitě ano, je to výborná inspirace pro mladé lidi.

Obchodní akademie a VOŠ, Kotlářská, Brno, p. o.

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Je to perfektní, moc se těšíme na další seminář.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

Výborně se hodí do řady předmětů.

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

Doporučím dalším kolegům.

SŠAI Praha 10

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Studenti se dozvěděli spoustu užitečných informací pro své budoucí podnikání.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

Zapadá do předmětů Ekonomika a Marketing/Management

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

Ano

VOŠ a SPŠD Praha 1, Masná 18

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Výbornou. Řečníci jsou skvělá inspirace pro studenty.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

Skvěle. Učím odborné předměty a fiktivní firmu.

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

Určitě.

AKADEMIE-VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Jakou konkrétní zkušenost s přínosem semináře MŮŽEŠ PODNIKAT máte?

Usnadňuje rozhodování studentů, přináší jim nové možnosti v podnikání.

Jak seminář MŮŽEŠ PODNIKAT zapadá do Vaší výuky?

Vyučuji odborné ekonomické předměty.

Doporučil/a byste seminář MŮŽEŠ PODNIKAT někomu dalšímu?

ano

Za zpětnou vazbu všem učitelům děkujeme.

Kontakt

Jana Bugnerová

+420 731 157 569

jana.bugnerova@muzespodnikat.cz