TZ Zpověď generace Z

Jedním z témat Výročního setkání MŮŽEŠ PODNIKAT, které proběhlo za účasti 70 podnikatelů z různých regionů a oborů dne 14. listopadu 2018, bylo Zpověď generace Z a bližší přiblížení života studentů.
Výroční setkání pořádal spolek MŮŽEŠ PODNIKAT, který realizuje stejnojmenný vzdělávací program. Cílem programu je inspirovat studenty k podnikavosti a podporovat je na jejich cestě k nezávislosti a svobodě.
Výroční setkání je příležitostí, kdy se potkají řečníci MŮŽEŠ PODNIKAT napříč regiony i obory.
Každý z řečníků vede semináře pro studenty ve svém regionu a nemá příliš možnost setkat se s dalšími řečníky z odlišných regionů. Ročně semináři projde až 8000 studentů, a pro všechny je proto důležité, aby co nejvíce pochopili potřeby studentů, uměli se k nim více přiblížit a lépe s nimi v rámci seminářů komunikovali. Studenti, Kristina Komárková, Adam Štrunc a Michael Beran, absolventi letního kempu MŮŽEŠ PODNIKAT, si pro tuto příležitost připravili prezentaci, která řečníkům více přiblížila, jaká je jejich generace Z. Generace, která vyrůstala v době technologií, v době nepřeberných možností, ale také v době dvojí reality – té na sociálních sítích a té skutečné.
Dále se účastníci Výročního setkání věnovali Metodice vedení seminářů a problému, který můžeme nazvat: „Jak podpořit diskusi, aby nenastalo trapné ticho“.
Podnikatelé, řečníci programu MŮŽEŠ PODNIKAT, vedou semináře na všech typech středních škol a je důležité, aby byli ve své práci podporováni a aby se učili, jak vést dobře semináře a přinesli do vedení seminářů více radosti, kvality a užitku, jak pro ně samotné, tak pro studenty, pro které je program určen.
Libor Mertl, jeden z řečníků MŮŽEŠ PODNIKAT, o setkání řekl: „Setkání bylo skvěle naplánované. Líbilo se mi, jak Jiří Grund zahájil setkání reflexí na téma ‚Proč vedu semináře pro studenty‘ a Mirek Hofman, předseda výkonného výboru MŮŽEŠ PODNIKAT, setkání uzavřel. Jediné, co mi chybělo, byla přítomnost učitelů, s kterými spolupracujeme při plánování seminářů.“

Na Výročním setkání MŮŽEŠ PODNIKAT byla skvělá pozitivní atmosféra, řečníci se zapojovali do diskusí a měli různé nápady a tipy, jak zlepšit vedení seminářů. Jedním z důležitých momentů setkání bylo také hledání a pojmenování hodnot, které definují program MŮŽEŠ PODNIKAT.
Hodnoty, které určují program pro studenty jsou tyto: naděje, svoboda, nezávislost a cílevědomost.

I když se program jmenuje MŮŽEŠ PODNIKAT, není jeho cílem motivovat studenty k tomu, aby začali podnikat a založili si živnost nebo firmu. Cílem programu je inspirovat studenty k tomu, aby byli podnikaví a vzali život a svou budoucnost do svých rukou.

Praha, 16. listopad 2018
MŮŽEŠ PODNIKAT, spolek
Tereza Podhorská, 775 609 165