TZ Výchova k podnikavosti

Společně s učiteli středních škol a zajímavými podnikateli napříč obory a regiony vychováváme studenty k podnikavosti. Podnikatelé vedou semináře v rámci standardní výuky a učí studenty svými příběhy a předáváním zkušeností. Stěžejní část seminářů zaujímá řízená diskuse se studenty. Učitelé začleňují bezplatné semináře do výuky a mají možnost na semináře navázat. Podnikavost se na školách neučí a semináře vedené podnikateli z praxe jsou jednou z možností, jak studentům ukázat reálné prostředí podnikatelů a říci jim, že podnikavost je souhrn hodnot, jako jsou odvaha, odpovědnost, svoboda, naděje a optimismus, které se nelze přímo naučit, ale které člověk může objevit v sobě nebo v druhých a pak je přijmout za své.

V lednu 2019 otvíráme sedmý rok fungování programu MŮŽEŠ PODNIKAT, který vznikl v roce 2012 ve Zlíně. Cílem programu MŮŽEŠ PODNIKAT je inspirovat studenty k podnikavosti a podpořit je na jejich cestě k samostatnosti. Věříme, že každý člověk je jedinečný a má možnost se v životě realizovat a být šťastný. Chceme, aby mladí lidé byli aktivní  a sebevědomí, aby ve svém životě realizovali své plány a sny a měnili tak naší společnost k lepšímu. Program realizujeme v celém Česku na všech typech středních škol. Celkem programem prošlo již 31 000 studentů, v tomto školním roce se seminářů účastní až 8000 studentů a semináře v tuto chvíli vede 170 podnikatelů z různých regionů i oborů.

Učitelé a podnikatelé spolupracují

Proč vede semináře pro studenty říká Tomáš Formánek, spoluzakladatel spolku MŮŽEŠ PODNIKAT: „Osobně si pamatuji na mé první setkání s podnikatelem v rámci výuky na VŠ, které mě silně ovlivnilo. Najednou před sebou vidíte člověka, který je svým pánem a může se rozhodovat o tom co bude dělat a pro koho. Každý podnikatel by měl věnovat kousek svého času a inspirovat ostatní.“ Motivy všech řečníků MŮŽEŠ PODNIKAT jsou podobné – vidí smysl v tom, aby v Česku bylo více podnikavých lidí, kteří budou sebevědomí a budou se realizovat vlastním podnikáním, místo toho, aby skončili jako jeden z článků nadnárodních montoven. Učitelé začleňují semináře do výuky a mají možnost propojit studenty se zajímavými a pozitivními podnikateli z praxe. Paní učitelka Ing. Lenka Klimáková ze Střední průmyslové školy v Otrokovicích o semináři poslala následující zpětnou vazbu: „Oba přednášející svým příběhem studenty velmi zaujali, o čemž svědčily i jejich dotazy a hodnocení, které dnes odesílám poštou.  Myslím, že tento způsob je pro mladé lidi velmi inspirující, protože skutečný životní příběh je vždy působivější, než prostá teorie. Rádi se do projektu zapojíme i v dalších letech.“

Učení versus podpora silných stránek studentů

V českém školství se klade velký důraz na učení a „zapamatování si“ velkého množství probrané látky a informací, za což jsou studenti i hodnoceni. Studenti jsou povzbuzováni k tomu, aby se vše zvládli naučit a splnili tak povinnosti, které jsou součástí osnov a nejsou příliš podporováni v tom, aby se zaměřili na to, jaké jsou jejich silné stránky, aby zjišťovali, v čem jsou dobří, co je baví a za co je oceňuje okolí. Jednoduše se jim dostává málo podpory a povzbuzení v tom, že svůj profesní život zvládnou a budou se ve své práci realizovat. Jsou školou, memorováním a povinnostmi spíše demotivováni, a možná proto jsou pro ně semináře MŮŽEŠ PODNIKAT zajímavé tím, že někdy i poprvé v životě slyší od lidí, kteří jsou úspěšní, že uspět může v životě každý – i trojkař, i ten podprůměrný student, že nejdůležitější je zjistit, co člověka baví a tomu se věnovat. Dalo by se říci, že semináře, kromě výchovy k podnikavosti, dávají studentům naději, že šanci má v životě každý. Podle studenta Gymnázia Přípotoční Kryštofa Kozače by školy měli více propojovat studium s praxí a podporovat studenty v tom, aby si všímali svých silných stránek a toho, v čem jsou dobří:  Možná i my můžeme být jednou úspěšní, i když okolní vlivy a nátlaky nám většinou předvídají opak a příliš nám nevěří. Tato přednáška by neměla skončit dnes. Náplň a myšlenka by měla být zde s námi stále a měli bychom se podle toho chovat. Škoda jen, že není taková příležitost častěji, nebo že se s podobnými tématy setkáváme ve škole jen zřídka.“

Potřebujeme, aby mladí lidé byli podnikaví

Svět jde rychle kupředu a naše společnost bude fungovat dobře pouze tehdy, když dáme důvěru všem (i mladým lidem), aby přicházeli s inovacemi a vlastními nápady. Svým „naivním“ přístupem mohou vyřešit problémy, které starší lidé již nevyřeší. Podpora podnikavosti a rozvoj podnikatelského ducha je jednou z možností, jak studentům ukázat, že i oni mohou přicházet s novými nápady, s kterými nejen že uspějí na pracovním trhu, ale které budou také měnit a zlepšovat naší společnost.

20. leden 2019, Železný Brod
Tereza Podhorská, MŮŽEŠ PODNIKAT
terezapodhorska@muzespodnikat.cz
775 605 169