TZ Jedeme na prázdniny a letní kemp MŮŽEŠ PODNIKAT

PrázdninyVe školním roce 2017/2108 jsme v rámci programu MŮŽEŠ PODNIKAT uspořádali 133 seminářů na středních školách v celém Česku, kterých se zúčastnilo 7123 studentů. Od začátku programu tak semináři prošlo téměř 29 000 studentů.

Cílem seminářů je inspirovat studenty k podnikavosti a podpořit je na jejich cestě k samostatnosti a nezávislosti. Semináře vedou zajímaví podnikatelé napříč obory i regiony a se studenty sdílí své zkušenosti z podnikání. Mluví o svých chybách, vůli pokračovat, touze měnit svět, vytrvalosti a odhodlání se nevzdat. Někdy příběhy podnikatelů připomínají příběhy dávných dobrodružných cest objevitelů a cestovatelů – spojuje je velká vášeň a odvaha směrovat stále vpřed. 

Učitelé využívají možnost pozvat na školu lidi z praxe, kteří mohou studentům přiblížit svět podnikání, nabídnout další konzultace, případně pracovní stáže. Semináře často překvapí svou kvalitou a rozsahem učitele i studenty, kteří hlavně oceňují otevřenost a upřímnost podnikatelů. Jak napsal pan učitel Petr Caloň za Masarykova gymnázia, Příbor:

Chtěl jsem Vám poděkovat za zprostředkování této velmi zajímavé akce. Akce předčila mé očekávání a věřím, že i žáci si jí rovněž chválili.

O prázdninách jedou vybraní studenti na letní kemp, který je zaměřen na objevování silných stránek a talentu účastníků, a na jejich podnikatelské záměry. Letní kemp, který pořádáme v Broumovském klášteře vedou opět podnikatelé, kteří v průběhu školního roku jezdí do škol. 

Jedinečnost programu MŮŽEŠ PODNIKAT spočívá v tom, že podnikatelé vedou semináře přímo ve školách ve všech regionech a oslovují tak velké množství studentů – mladých lidí, kteří o podnikání třeba ani nepřemýšleli, ale díky přístupu podnikatelů se o podnikání začnou zajímat, jak napsala např. studentka z Mimoně: „Seminář byl velmi zajímavý. Do budoucna bych i popřemýšlel/a o tom, jestli budu podnikat. Zaujalo mě to.“

 

Praha, 27. červen 2018
MŮŽEŠ PODNIKAT, spolek
Tereza Podhorská, 775 609 165