Téměř 7000 studentů se účastnilo motivačních seminářů MŮŽEŠ PODNIKAT

Nezávislý vzdělávací program MŮŽEŠ PODNIKAT uzavírá školní rok 2016/2017 se slušným výsledkem. Semináři, které vedou podnikatelé/dobrovolníci prošlo v tomto školním roce téměř 7000 studentů.

Vzdělávací program MŮŽEŠ PODNIKAT sdružuje 140 podnikatelů, kteří ve svém volném čase jezdí do středních škol, kde vedou semináře pro studenty a inspirují je svými podnikatelskými příběhy. Ve školním roce 2016/2017 se v rámci programu MŮŽEŠ PODNIKAT realizovalo 120 seminářů na 200 středních školách s průměrnou hodnotící známkou 1,3.

Semináře, které propojují studium s praxí a podporují rozhled a orientaci na trhu práce, učitelé začleňují do výuky. Délka jednoho semináře je 90 minut, ale učitel může studentům zadat přípravu a následně navázat na téma semináře, případně spolupracovat s podnikatelem na úkolu pro studenty. Přínos pro školu popisuje paní učitelka Emílie Tichá z Gymnázia Václava Beneše, Slaný slovy: „ Bezpochyby se jednalo o jednu z nejlepších akcí, které jsme se kdy účastnili. Myslím, že přednáška splnila svůj účel, protože mnohým z nás otevřela oči.”

Realizátoři vzdělávacího programu MŮŽEŠ PODNIKAT sledují hodnocení studentů, kteří seminář známkují a hodnotí i slovně. Z hodnocení se často pozná, jak jsou studenti na škole vedeni a v čem jsou podporováni. Je např. běžné, že studenti ve svých 18 letech slyší poprvé, že se mají zaměřit na to, v čem jsou dobří a v tom se zlepšovat: “Poprvé v životě jsem slyšela větu: “Dělej, co Tě baví!”. A někdy je až zarážející, jak vysoko studenti semináře hodnotí: “Nejzajímavější přednáška na střední škole, – jen tak dál!”

Kvalita seminářů záleží na podnikatelích, kteří jsou součástí programu a semináře vedou. Uspět mohou jen ti, kteří zvládnou promlouvat ke studentům, umí studentům položit zajímavé otázky a komunikovat s nimi. Teprve při vedení semináře se ukáže, jestli je podnikatel schopný řečník, umí zaujmout a záleží mu na studentech. Nestačí totiž mluvit jen o sobě a svých podnikatelských a finančních úspěších. Studenti velmi rychle rozpoznají, jestli to s nimi podnikatel myslí upřímně a do školy přišel kvůli nim, nebo kvůli sobě. Při psaní zpětné vazby umí být velmi přímí: „Druhý řečník by měl zapracovat na proslovu a na tom, jak prosazuje své názory. Působil lehce arogantně.“

Přímost a otevřenost studentů je zajímavým zrcadlem pro podnikatele a realizátorům programu MŮŽEŠ PODNIKAT pomáhá udržovat kvalitu seminářů.

Cílem programu MŮŽEŠ PODNIKAT je inspirovat studenty k podnikavosti a dodat jim odvahu na jejich cestě k nezávislosti a samostatnosti.

 

Praha, 29. června 2017
MŮŽEŠ PODNIKAT, spolek
Tereza Podhorská, 775 609 165