Libor Mertl

Libor Mertl vede v průběhu školního roku přibližně šest seminářů pro studenty středních škol.
Na interaktivních seminářích Libor, společně se studenty, hledá a pojmenovává hodnoty, které jsou společné pro všechny podnikavé lidi. Studenti s Liborem diskutují o podstatě podnikavosti a o možnostech, které člověk v životě má.

Líbila se mi odbornost, vzdělanost a charisma přednášejících. Velmi interaktivní a poučné. Žádné odborné terminologie a velice srozumitelné.

Student Soukromé střední školy výpočetní techniky, Prosek, Praha