Vladimír Peringer

Unicont Opava s.r.o.

V ČEM JE VAŠE TAJEMSTVÍ ÚSPĚCHU?
Myslím si, že to je mix, který tvoří na jedné straně pracovitost, odhodlanost, zarputilost a na druhé pak určitá dávka štěstí při jisté míře ohleduplnosti a dodržování všeobecných morálních zásad.

VAŠE MANAŽERSKÉ ZÁSADY?
Hodně spjato s předchozí odpovědí. Poctivost bych přidal a vyzvedl.

PROČ SE ZAPOJUJETE DO PROGRAMU MŮŽEŠ PODNIKAT?
Relativně úspěšní manažeři mohou nastupující generaci demonstrovat klíče k úspěchu z praxe, pozitivně tím ovlivnit a částečně i nasměrovat pro budoucí rozhodování jak s životem naložit. Pro sebe tak vidím příležitost, které by se mi jinak nedostávalo.

CO BYSTE DOPORUČIL MLADÝM LIDEM, KTEŘÍ CHTĚJÍ USPĚT?
Žádné univerzální doporučení k dosažení úspěchu neexistuje. Existují jen jisté osobní předpoklady, které při jejich využití k úspěchu mohou vésti. Jestli s těmito předpoklady (které jsou mimo jiné obsaženy v bodech 1 a 2) dotyčný disponuje, může se při tvrdé práci úspěchu dočkat.