Tomáš Adam

GoFreedom

V čem je Vaše tajemství úspěchu?
Ve schopnosti konat a nadchnout druhé, v mnoha pádech, znovupostavení se na nohy, poučení se z chyb a vytrvalosti.

Vaše manažerské zásady?
Po zkušenostech si vybírám lidi, kteří mají schopnost donést výsledky, dokážou být loajální v těžkých situacích. Důležité je pro mě vzájemné vyzdvihování. Předávám pouze to, kam sahá má zkušenost a expertíza. Zakládám si na lidském chování.

Proč se zapojujete do programu MŮŽEŠ PODNIKAT?
Věřím, že můžeme být prodlouženou rukou pro mladé lidi a konstantním rozvojovým inkubátorem, který přináší inspiraci, informace a příležitosti.

Co byste doporučil mladým lidem, kteří chtějí uspět?
Aby se nebáli své nápady realizovat a pokud nevědí jak, ať doslova “otravují” ty nejúspěšnější lidi z oboru ve kterém se nacházejí. Riskovat, pokud nejde o život nejde o nic. Život je příliš krátký na to, aby byl promarněn ve strachu. Naslouchat starším a ptát se jich “jak to přesně myslíš”, pokud nerozumějí.