Roman Polák

BWS TRADE LTD

V čem je Vaše tajemství úspěchu?
Mé tajemství úspěchu spočívá:

 1. Vím, co chci.
 2. Vím, kudy jít.
 3. Kdo a kým jsem.
 4. Znám své cíle.
 5. Mám konkrétní vizi, cíle.
 6. Správně složený tým.
 7. Pracuji neustále se zpětnou vazbou.
 8. Trénuji sebe a trénuji svůj tým.
 9. Láska a vášeň ke své práci a zhodnocování osobních i profesních hodnot v čase.
 10. Znám svou cenu a umím se prodat.

Vaše manažerské zásady?

 1. Dodržuj slovo.
 2. Nikdy nic nemusíš. Ale buď chceš nebo nechceš.
 3. Podporuji ty, co chtějí.
 4. Chovej se uctivě, lidsky, važ si sebe, týmu, klientů a pečuj o sebe a své okolí.
 5. Buď spravedlivý.
 6. Skromnost nikam nepatří. Pokora, čest je správná cesta.

Proč se zapojujete do programu MŮŽEŠ PODNIKAT?
Mým posláním je rozvíjet v lidech jejich potenciál. Najít jej, podporovat. Tady to je příležitost/cesta sdílet své zkušenosti a podpořit budoucnost.

Co byste doporučil mladým lidem, kteří chtějí uspět?
Nejprve musí poznat sami sebe, znát své hodnoty, silné stránky a velmi dobře si promyslet své vize, strategie, cíle, cestu, kudy chtějí jít. Pečlivě zvážit, než se rozhodnou.