Přemysl Rubeš

Bohemia Venture Capital

V čem je tajemství Vašeho úspěchu?

  1. Zodpovědnost ve všem, co je důležité.
  2. Vztahy, kvalitní a dlouhodobé.
  3. Rozvoj, neustálý, zlepšování se, cesta k mistrovství – jak osobní, tak ve firmě.

Vaše manažerské zásady?
Základem je autenticita. Žádné manžerské, obchodnické, ani vyjednávací poučky nefungují bez přirozenosti. Je třeba mít jasnou vizi, vědět proč dělám věci a jak je chci dělat. Ostatní přijde přirozeně. Zásady a poučky slouží pouze jako inspirace ke zlepšení.

Proč se zapojujete do programu MŮŽEŠ PODNIKAT?
Mojí vizí je podporovat talentované a schopné lidi, kteří mají na to přinést světu hodnotu. V Čechách máme takových lidí nadprůměrně hodně. S obrovským potenciálem je potřeba pracovat tak, aby se vzdělání, talent, kreativita a píle přetavili ve skutečné produkty pomáhající lidem u nás i v zahraničí. Podporu mladých lidí v podnikání a rozjíždění start-upů vnímám jako nejlepší způsob, jak toho dosáhnout.

Co byste doporučil mladým lidem, kteří chtějí uspět?
Nesmíte se bát dělat chyby a neuspět. Učte se neustále překonávat svoji komfortní zónu a zvládat strach…