Petr Šafra

Osobní koučink

V ČEM JE VAŠE TAJEMSTVÍ ÚSPĚCHU?
Tajemství úspěchu je vytvořit si vizi, neustále se vzdělávat, vypěstovat vnitřní disciplínu a pracovat tak, aby byla moje činnost  pro lidi užitečná. Nikdy se nevzdávát svého cíle.

VAŠE MANAŽERSKÉ ZÁSADY?
Být k lidem vždy otevřený a naslouchat jim.

PROČ SE ZAPOJUJETE DO PROGRAMU MŮŽEŠ PODNIKAT?
Chci lidem dodat odvahu a být pro ně inspirací. A podpořit velmi užitečný projekt MŮŽEŠ PODNIKAT.

CO BYSTE DOPORUČIL MLADÝM LIDEM, KTEŘÍ CHTĚJÍ USPĚT?
Mladým lidem bych velmi rád doporučil, aby vždy byli sami sebou, nalezli v sobě bojovnost, pokoru a naučili se naslouchat svému vnitřnímu hlasu. Ať jsou zvídaví  a zároveň jednají s rozmyslem.

Mé životní heslo: Dělej „to“ pro lidi a úspěch či peníze se dostaví.