Milan J. Sikora

IBSmotorpress.cz

V ČEM JE VAŠE TAJEMSTVÍ ÚSPĚCHU?
Úspěch je to, co je vidět a pragmaticky je to eliminace neúspěchů. Není v tom žádné kouzlo či tajemství, ale podmínkou je vize a jít za svým cílem. Nejít přes mrtvoly, ale získat ostatní pro svoji vizi, dodržovat zásady etického podnikání, nenechat se zmalomyslnit “tak se to dělalo vždycky”. Vytvářet dlouhodobé projekty jsou mi bližší a nevadí mi, když některý projekt nevyjde. Důležité je se z něj poučit.

VAŠE MANAŽERSKÉ ZÁSADY?
Ctít právo ostatních na vlastní názor, učit se od ostatních. Být příkladem pro ostatní.

PROČ SE ZAPOJUJETE DO PROGRAMU MŮŽEŠ PODNIKAT?
Když jsem začínal podnikat, tak chyběli mentoři a “dospělí” mě moc mezi sebe nechtěli. Přestože vím, že mladí lidé budou vše dělat po svém, chci nabídnout zkušenosti, které nemusí opakovat oni. Současně chci slyšet, nebo alespoň vnímat, kde jsou mladí podnikatelé dnes, o čem přemýšlí a co je trápí.

CO BYSTE DOPORUČIL MLADÝM LIDEM, KTEŘÍ CHTĚJÍ USPĚT?
Nebát se neúspěchu.