Marta Nováková

SOCR ČR

V čem je Vaše tajemství úspěchu?
Úspěch je o osobním vnímání výsledků, ale především je to práce, odpovědnost a cílevědomost a pokud děláte práci, která má smysl a která vás baví, může se někdy dostavit na okamžik pocit úspěchu.

Jaké jsou Vaše manažerské zásady?
„SE“ má dovolenou, vždy je třeba úkol někomu přidělit a potom požadovat, aby o plnění vhodným způsobem reportoval. Dosahování „mých podnikatelských cílů“ prostřednictvím a ve spolupráci s mými kolegy znamená především nastavení vhodného způsobu motivace.

Proč se zapojujete do programu MŮŽEŠ PODNIKAT?
Podnikání mi poskytuje velkou svobodu v rozhodování, ale je to zároveň o velké odpovědnosti k sobě, k rodině i společnosti. Podnikání v naší společnosti není vždy vnímáno pozitivně a já bych chtěla přispět ke správnému pochopení podstaty podnikání a možná svým příběhem mladé lidi inspirovat.

Co byste doporučila mladým lidem, kteří chtějí uspět?
Jestli je pro mladého člověka svoboda rozhodování a přijetí odpovědnosti za svá rozhodování prioritou, pak ať se nebojí pustit do vlastního podnikání. Odpovědnost a loajalita jsou ale také vlastnosti, které uvítá každý dobrý zaměstnavatel.