Jan Sušánka

Sušánka a partneři

V čem je Vaše tajemství úspěchu?
Velký zájem a chuť vybudovat něco vlastního (firmu), houževnatost a schopnost dotahovat věci do konce. Velmi často a rád opouštím svojí zónu komfortu.

Vaše manažerské zásady?
Důvěřuji jen lidem, které znám, a ověřím si, že to, co říkají, opravdu tak je (v minulosti se mi to už několikrát vymstilo).

Proč se zapojujete do programu MŮŽEŠ PODNIKAT?
Pocházím z podnikatelské rodiny a nic než podnikání jsem si nedokázal ani představit. Zapojením do tohoto projektu bych rád podpořil a ukázal cestu těm, kteří neměli tu možnost mít podnikání jako vzor. Podnikání není v České republice sprosté slovo, naopak. Menší a střední společnosti rodinného typu tvoří většinu celosvětového HDP, včetně těch českých, a rád bych tímto projektem přivedl k podnikání více mladých lidí.

Co byste doporučil mladým lidem, kteří chtějí uspět?
Jedním slovem vytrvalost a nevzdat se hned na začátku cesty a pokud přijde první neúspěch. A ten jednoho dne určitě přijde. Ten, kdo vytrvá a nevzdá se svého snu, se nakonec stane úspěšným. Nezapomínejte, že právě podnikatelé dávají většině lidem v České republice i v zahraničí práci.