Ivana Málková

Ivana Málková

V ČEM JE VAŠE TAJEMSTVÍ ÚSPĚCHU?
Můj úspěch tvoří řetězec náhod, které intuitivně následuji. Jeho podstatou je touha dělat věci tak, jak mi to dává smysl a jak mne to baví. Ráda improvizuji a umím méně oblíbené aktivity obohatit o tvořivé prvky, což mi umožní si to užít. Mám dar komunikace a ráda hledám řešení náročných situací. Nemám potřebu mít cíl ani stanovovat strategie k jeho dosažení. Naladím se na přítomný okamžik a tvořím z toho, co je.

VAŠE MANAŽERSKÉ ZÁSADY?
Řídím se srdcem, mluvím pravdu, důvěřuji, spolupracuji přednostně s těmi, kteří o to mají zájem. Dělám věci po svém tak dlouho, dokud je to možné. Podnikám bez úplatků, podvodů a protekce.

PROČ SE ZAPOJUJETE DO PROGRAMU MŮŽEŠ PODNIKAT?
Když jsem dospívala a měla se rozhodnout, co chci v životě dělat, nedokázala jsem si představit, že bych někdy mohla být dobře placena za činnost, která mne bude bavit. Když jsem se stala učitelkou, jen jsem se v tom utvrzovala. A přesto se události v mém životě poskládaly tak, že jsem se ve svém oboru stala úspěšnou, známou a finančně spokojenou. Ráda bych mým příběhem podpořila ty, kteří zatím neví, co chtějí dělat a kterým někdo rozmlouvá, že to, co je baví, je neuživí.

CO BYSTE DOPORUČILA MLADÝM LIDEM, KTEŘÍ CHTĚJÍ USPĚT?
Důvěřovat, že každý z nás má v sobě dary, jejichž rozvíjení nás dovede k pracovním aktivitám, které budeme dělat s radostí, ve finanční hojnosti a k prospěchu celé planety.