Podnikatel

Inspirujeme studenty k podnikavosti

Aleš Durďák

= v programu od: 1. 1. 2017

= oslovených studentů: 181

= absolvovaných seminářů: 5

Čtyři otázky a odpovědi:

V čem je Vaše tajemství úspěchu?

Podnikání mám založeno na principu prolínání oborů. Tzn. že v některých oborech přesouvám principy z jednoho druhu podnikání do zcela odlišného segmentu.

Vaše manažerské zásady?

Snaha dostát svým závazkům, na kterých se s klientem domluvíme.

Proč se zapojujete do programu MŮŽEŠ PODNIKAT?

V rámci svého podnikání přicházím často do kontaktu se školami a studenty. Zjišťuji, že je stále nutnější přinášet studentům praxi z venčí, ukázat jim možnosti kam po škole směřovat a touto cestou je motivovat.

Co byste doporučil(a) mladým lidem, kteří chtějí uspět?

Nejdříve si definovat vlastní formu úspěchu, následně si vytyčit dílčí kroky, které k tomuto úspěchu povedou.

Zpětná vazba ze seminářů řečníka

SOU, Svatopluka Čecha 1110, Uherský Brod

18. 10. 2019 08:00
Forma semináře:
1. řečník: Aleš Durďák
2. řečník: Rudolf Fukal

Líbilo se mi to.
Super.
Velmi zajímavé.
Poučné.
Zajímavé.
Moc zajímavé.
Skvělá beseda.
Líbilo se mi to, dozvěděla jsem se zajímavé věci.
Líbilo se mi to, bylo to zajímavé a i řekla bych ponaučné. Zaujal mě první řečník, ale i druhý.
Poučná beseda od zkušených lidí.
Zajímavé a nebylo to nudné, poučné. Ale zase se mi nelíbilo, že nám radí, ať kopírujeme od jiných, už funkčních firem. Ale jinak fakt moc pěkné. 🙂
Dozvěděla jsem se hodně zajímavé věci a velmi se mi to líbilo.
Všechno v podstatě. Nejvíc jak je jednoduché z jednoho dobrého nápadu udělat, tak velkou firmu.
Bylo to super. Hodně mi to dalo nové náhledy na podnikání.
Líbilo se mi to, jak se o tom dobře zmínili. Myšleno o podnikání a jak by se měl člověk chovat.
Seminář byl poučný, určitě mě inspiroval v mém podnikatelském záměru.
Zajímavé informace k začátkům podnikání. Jiný pohled na začátky podnikání.
Rozvíjení dotazů, praktické znalosti převedeny do řeči, srozumitelná. Celkový výklad hodnotím kladně.
Všechno a hlavně ten byznys s židlemi.
Všechno.
Přednáška byla zajímavá, líbila se mi rozdílnost mezi prvním a druhým přednášejícím. Byli každý z jiného odvětví a jiného zaměření, člověk mohl porovnat výhody i nevýhody jedné i druhé odlišné strany.
Všechno, především skvělé nápady pro podnikání a také skvělý přístup.
Řečníci byli tak dobří, že by se klidně uživili i v tomhle oboru. Beseda mi otevřela oči, díky.

Podcasty MŮŽEŠ PODNIKAT

Poslechněte si podnikatelské příběhy řečníků