Aleš Durďák

icard

V ČEM JE VAŠE TAJEMSTVÍ ÚSPĚCHU?
Podnikání mám založeno na principu prolínání oborů. Tzn. že v některých oborech přesouvám principy z jednoho druhu podnikání do zcela odlišného segmentu.

VAŠE MANAŽERSKÉ ZÁSADY?
Snaha dostát svým závazkům, na kterých se s klientem domluvíme.

PROČ SE ZAPOJUJETE DO PROGRAMU MŮŽEŠ PODNIKAT?
V rámci svého podnikání přicházím často do kontaktu se školami a studenty. Zjišťuji, že je stále nutnější přinášet studentům praxi z venčí, ukázat jim možnosti kam po škole směřovat a touto cestou je motivovat.

CO BYSTE DOPORUČIL MLADÝM LIDEM, KTEŘÍ CHTĚJÍ USPĚT?
Nejdříve si definovat vlastní formu úspěchu, následně si vytyčit dílčí kroky, které k tomuto úspěchu povedou.