Informace pro média

TZ Vize MŮŽEŠ PODNIKAT na další školní roky je jasná

Vizi dalšího vývoje programu MŮŽEŠ PODNIKAT představila na Výročním setkání 2019 jeho manažerka Tereza Podhorská: „MŮŽEŠ PODNIKAT realizujeme ve spolupráci s podnikateli a učiteli, kteří pro své studenty hledají možnosti, jak propojit teorii s praxí. My studentům představujeme příběhy zajímavých a úspěšných podnikatelů, kteří pro ně mohou být inspirací.“
Plánem vzdělávacího program pro studenty středních a vyšších odborných škol MŮŽEŠ PODNIKAT pro příští školní rok je navýšit počet zapojených škol a rozšířit působení zejména v regionech.

číst dále »


TZ Výchova k podnikavosti

Společně s učiteli středních škol a zajímavými podnikateli napříč obory a regiony vychováváme studenty k podnikavosti. Podnikatelé vedou semináře v rámci standardní výuky a učí studenty svými příběhy a předáváním zkušeností. Stěžejní část seminářů zaujímá řízená diskuse se studenty. Učitelé začleňují bezplatné semináře do výuky a mají možnost na semináře navázat. Podnikavost se na školách neučí a semináře vedené podnikateli z praxe jsou jednou z možností, jak studentům ukázat reálné prostředí podnikatelů a říci jim, že podnikavost je souhrn hodnot, jako jsou odvaha, odpovědnost, svoboda, naděje a optimismus, které se nelze přímo naučit, ale které člověk může objevit v sobě nebo v druhých a pak je přijmout za své.

číst dále »


TZ Zpověď generace Z a bližší přiblížení života studentů

Jedním z témat Výročního setkání MŮŽEŠ PODNIKAT, které proběhlo za účasti 70 podnikatelů z různých regionů a oborů dne 14. listopadu 2018, bylo Zpověď generace Z a bližší přiblížení života studentů. Výroční setkání pořádal spolek MŮŽEŠ PODNIKAT, který realizuje vzdělávací program stejného jména. Cílem programu je inspirovat studenty k podnikavosti a podporovat je na jejich cestě k nezávislosti a svobodě. Výroční setkání je příležitostí, kdy se potkají řečníci MŮŽEŠ PODNIKAT napříč regiony i obory.

číst dále »


TZ Jedeme na prázdniny a letní kemp MŮŽEŠ PODNIKAT

Prázdniny
Ve školním roce 2017/2108 jsme v rámci programu MŮŽEŠ PODNIKAT uspořádali 133 seminářů na středních školách v celém Česku, kterých se zúčastnilo 7 123 studentů. Od začátku programu tak semináři prošlo téměř 29 000 studentů. Semináře vedou zajímaví podnikatelé napříč obory i regiony a se studenty sdílí své zkušenosti z podnikání. Mluví o svých chybách, vůli pokračovat, touze měnit svět, vytrvalosti a odhodlání se nevzdat. Někdy příběhy podnikatelů připomínají příběhy dávných dobrodružných cest objevitelů a cestovatelů – spojuje je velká vášeň a odvaha směrovat stále vpřed.

číst dále »


TZ Investovat do naděje se vyplatí!

Každý týden dobrovolníci/podnikatelé jezdí do středních škol v celém Česku a inspirují studenty svým příběhem. Semináře, které podnikatelé vedou, probíhají v rámci výuky a učitelé mohou na semináře navázat. Ročně tak probíhá přibližně 180 seminářů, kterých se účastní až 8000 studentů. Program MŮŽEŠ PODNIKAT se pomalu rozšiřuje a je o něj ze strany učitelů stále větší zájem. I přes to, že nemá žádnou akreditaci. Ukázalo se totiž, že mezigenerační sdílení zkušeností je výhodná forma výuky – podnikatelé dělají svou práci rádi, studenti vnímají jejich otevřenost, což následně oceňují, a učitelé mají možnost „delegovat“ část výuky na lidi z praxe.

číst dále »


TZ Setkání MŮŽEŠ PODNIKAT proběhlo pod záštitou senátora Libora Michálka

senátor Libor Michálek
Senátor Libor Michálek převzal záštitu nad setkáním spolku MŮŽEŠ PODNIKAT a při svém projevu k podnikatelům, kteří vedou semináře pro studenty, citoval Masaryka.

Dne 1. listopadu 2017 se ve Skautském institutu na Staroměstském náměstí pořádalo setkání MŮŽEŠ PODNIKAT, na kterém se sjelo 60 podnikatelů z různých oblastí Česka za jediným účelem – připomenout si, že motivovat studenty a inspirovat je svým příkladem má smysl. Část setkání se podnikatelé věnovali také kvalitě vedení seminářů na středních školách.

číst dále »


TZ Studenti se vzdělávají i o prázdninách

Letní kemp
Studenti se vzdělávají i o prázdninách a to zcela dobrovolně. Účastní se letního kempu MŮŽEŠ PODNIKAT, kde se učí od podnikatelů / dobrovolníků, kteří jim předávají své zkušenosti z podnikání a pomáhají jim při sestavení podnikatelského plánu.

Neformální atmosféra letního kempu MŮŽEŠ PODNIKAT je přínosem pro studenty i pro podnikatele. Uvolněné prostředí, kde se studenti učí zážitkovou formou podnikatelským dovednostem má možná větší efekt, než hodiny strávené v lavicích. Tématické workshopy Já a moje silné stránky, Oči podnikatele, Tvorba byznys plánu, Finance nejsou jen penízePrezentace nápadu vedou odborníci z byznysu – podnikatelé / dobrovolníci, kteří jsou úspěšní a baví je předávat své zkušenosti mladým lidem.

číst dále »


TZ Téměř 7000 studentů se účastnilo motivačních seminářů MŮŽEŠ PODNIKAT

Nezávislý vzdělávací program MŮŽEŠ PODNIKAT uzavírá školní rok 2016/2017 se slušným výsledkem. Semináři, které vedou podnikatelé/dobrovolníci prošlo v tomto školním roce téměř 7000 studentů.

Vzdělávací program MŮŽEŠ PODNIKAT sdružuje 150 podnikatelů, kteří ve svém volném čase jezdí do středních škol, kde vedou semináře pro studenty a inspirují je svými podnikatelskými příběhy. Ve školním roce 2016/2017 se v rámci programu MŮŽEŠ PODNIKAT realizovalo 120 seminářů na 200 středních školách s průměrnou hodnotící známkou 1,3.

číst dále »


TZ Proč podnikatelé vedou semináře pro studenty?

Podnikatelé z celého Česka vedou semináře pro studenty a inspirují je svými podnikatelskými příběhy. Zkvalitňují české vzdělávání.

Již čtvrtým rokem vedou podnikatelé bezplatné semináře pro studenty středních škol. Jezdí do škol, inspirují studenty svými podnikatelskými příběhy a podporují je na jejich cestě za svobodou, nezávislostí a samostatností.
Zní to jako velký cíl? Ano, přesně takový cíl má nezávislý vzdělávací program MŮŽEŠ PODNIKAT: Inspirovat studenty příběhy podnikatelů.

číst dále »


Kontakt pro média

Tereza Podhorská

 tereza.podhorska@muzespodnikat.cz

 +420 775 609 165

Logo ke stažení

(pro stažení klikněte na obrázek pravým tlačítkem na myši a zvolte možnost Uložit obrázek jako)
300 x 300 px – červené

MUZES_PODNIKAT_logo