Poradní sbor

Poradní sbor je expertní skupina významných podnikatelů a filantropů, kteří se podílí svými zkušenostmi, radou a financemi na formování a prospěšném směrování programu MŮŽEŠ PODNIKAT.
Poradní sbor stanovuje rámec, šíři, velikost a společenský význam programu MŮŽEŠ PODNIKAT.

Jan Školník

předseda

Jan Školník
Štěpánka Dufková
Libor Mertl
Antonín Kokeš