Petr a Jindra Sýkorovi

Petr a Jindra Sýkorovi, kteří stáli u zrodu nadace Dobrý Anděl, laskavě poskytli finanční dar na realizaci vzdělávacího programu MŮŽEŠ PODNIKAT.