Asociace integrativních koučů (AIK)

Od roku 2021 spolupracujeme s Asociací integrativních koučů (AIK) na projektu SOLIDARITY KOUČINK.
AIK chápe koučování jako „cestu ke komplexnímu rozvoji kompetencí klienta prostřednictvím společného hledání možností a cest k řešení, dosahování cílů a úspěchu s ohledem na jedinečnost klienta, jeho motivace, schopnosti a touhy“.

Studenti zapojení ve vzdělávacím programu MŮŽEŠ PODNIKAT získávají od AIKu koučování zdarma, a to v předem dohodnutém rozsahu.

Podcasty MŮŽEŠ PODNIKAT

Poslechněte si podnikatelské příběhy řečníků